Zapisy

Aby przystąpić do kursu na prawo jazdy, należy udać się do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Do utworzenia PKK wymagane są:

  1. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do kierowania pojazdami.
  2. Badania psychotechniczne w przypadku prawa jazdy na wyższe kategorie.
  3. Aktualna fotografia 3,5 x 4,5.
  4. Pisemna zgoda rodziców w przypadku, gdy kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat.
  5. Wniosek o wydanie prawa jazdy wypełniony na miejscu w Starostwie Powiatowym
  6. Do wglądu:
    • Dokument tożsamości
    • Karta pobytu w przypadku cudzoziemców

Po dopełnieniu formalności, urzędnik stworzy PKK oraz udostępni potwierdzenie z numerem PKK, które należy mieć ze sobą zapisując się na kurs w szkole jazdy.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z biurem.