kat. C

Wymagania:

  • Ukończone 21 lat
  • Prawo jazdy kat. B
  • Aby rozpocząć szkolenie w dowolnym OSK należy uzyskać w Starostwie właściwym do miejsca zameldowania PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
  • W celu uzyskania w/w profilu wykonujemy badania lekarskie w dowolnej medycynie pracy, następnie fotografię według nowego wzoru i z dowodem osobistym udajemy się do Starostwa w celu pobrania PKK.

 

Szkolenie teoretyczne: 20h

Szkolenie praktyczne: 31h

 

Categories:

kat. C