kat. A

Szkoła jazdy Torus organizuje szkolenia na kursy prawa jazdy kat. A1, A2 oraz A.

 

KATEGORIA A1:

 

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

 

Wymagania:

 • Ukończone 16 la
 • Aby rozpocząć szkolenie w dowolnym OSK należy uzyskać w Starostwie właściwym do miejsca zameldowania PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 • W celu uzyskania w/w profilu wykonujemy badania lekarskie w dowolnej medycynie pracy, następnie fotografię według nowego wzoru i z dowodem osobistym udajemy się do Starostwa w celu pobrania PKK.

 

Szkolenie odbywa się na motocyklu Junak 126

 

 KATEGORIA A2:

 

Prawo jazdy kat. A2 uprawnienia do jazdy:

 • motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15 kW;
 • zespołem pojazdów złożonym z jednego z w/w pojazdów wraz z przyczepą;
 • pojazdami określonymi dla kategorii prawa jazdy AM.

 

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat,
 • Aby rozpocząć szkolenie w dowolnym OSK należy uzyskać w Starostwie właściwym do miejsca zameldowania PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 • W celu uzyskania w/w profilu wykonujemy badania lekarskie w dowolnej medycynie pracy, następnie fotografię według nowego wzoru i z dowodem osobistym udajemy się do Starostwa w celu pobrania PKK.

 

Szkolenie teoretyczne: 30h (nie obowiązuje przy posiadaniu kat. A1) 

Szkolenie praktyczne: 20h (dla osób posiadających kategorię A1 liczba zajęć praktycznych wynosi 10h)

 

Szkolenie odbywa się na motocyklu Yamaha XJ6.

 

 KATEGORIA A:

 

Kategoria A uprawnia do jazdy:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika przekraczającej 250 cm3 
 • motocyklem z przyczepą;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla kategorii prawa jazdy AM.

 

Wymagania:

 • Ukończone 24 lata lub 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
 • Aby rozpocząć szkolenie w dowolnym OSK należy uzyskać w Starostwie właściwym do miejsca zameldowania PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 • W celu uzyskania w/w profilu wykonujemy badania lekarskie w dowolnej medycynie pracy, następnie fotografię według nowego wzoru i z dowodem osobistym udajemy się do Starostwa w celu pobrania PKK.

 

Szkolenie teoretyczne: 30h 

Szkolenie praktyczne: 20h

 

Osoby, które posiadają kat. A1 lub A2 są zwolnione z egzaminu teoretycznego, a liczba praktycznych zajęć zostaje skrócona do 10h. 

 

Szkolenie realizowane jest na motocyklu Yamaha XJ6 Diverson.

Categories:

kat. A